Ngăn cản lũ zombie đang hùng hổ tiến vào địa hạt của bạn.

Cách chơi: sử dụng chuột trái để chỉnh hướng và bắn, chém; bấm các phím 1,2,3,4,5,6 để thay đổi vũ khí.