Bảo vệ môi trường du lịch

Gốc
Bạn đọc Hoàng Khánh Linh ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường du lịch?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 8 Luật Du lịch 2017 quy định về bảo vệ môi trường du lịch, cụ thể như sau:

1- Môi trường du lịch phải được bảo vệ, tôn tạo và phát triển theo hướng xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, lành mạnh và văn minh.

2- Bộ, cơ quan ngang bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ban hành quy định nhằm bảo vệ, tôn tạo và phát triển môi trường du lịch.

3- Chính quyền địa phương các cấp có biện pháp bảo vệ, tôn tạo và phát triển môi trường du lịch phù hợp với thực tế của địa phương.

4- Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có trách nhiệm thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh trong hoạt động kinh doanh; khắc phục tác động tiêu cực do hoạt động của mình gây ra đối với môi trường; có biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động kinh doanh của mình.

5- Khách du lịch, cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của dân tộc; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự nhằm nâng cao hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam.

QĐND