Bảo vệ môi trường là bảo vệ cho các thế hệ tương lai

Hanoinet - Ngày 29/12, Bộ TN&MT tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2008 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2009 của ngành. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đánh giá cao những công tác mà Bộ TN&MT đã đạt được trong năm 2008 như:

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=119882