Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bảo vệ người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội

Báo VOV
Gốc

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh, làm tốt công tác bảo vệ người tiêu dùng tức là đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

Ngày 18/8, tại Hà Nội, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công thương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các cơ quan Quản lý Nhà nước, các nhà khoa học về Luật bảo vệ người tiêu dùng. Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh nhận định, bảo vệ người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội trong đó có trách nhiệm quan trọng của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan. Làm tốt công tác bảo vệ người tiêu dùng tức là đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước. So với các qui định pháp luật trước đây, Dự thảo Luật bảo vệ người tiêu dùng đưa ra nhiều qui định mới liên quan đến trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và thương nhân; quỹ bảo vệ người tiêu dùng... Đại diện Viện khoa học pháp lý, bà Trần Thị Quang Hồng cho rằng, để góp phần hoàn thiện hơn nữa Dự thảo luật này, Ban soạn thảo cần chú ý đến cách tiếp cận của Dự thảo đối với vị trí của Luật bảo vệ người tiêu dùng. Khi có sự khác nhau giữa quy định của Luật này và các văn bản pháp luật khác về bảo vệ người tiêu dùng, thì áp dụng các qui định có mức độ bảo vệ cao hơn và qui định trường hợp người tiêu dùng được đền bù thiệt hại rộng hơn, hoặc mức đền bù cao hơn, giúp quyền lợi người tiêu dùng được khôi phục nhanh hơn./. Theo TTXVN

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/bao-ve-nguoi-tieu-dung-la-trach-nhiem-chung-cua-toan-xa-hoi/20098/119514.vov