Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng : Cần sớm hoàn thiện khung pháp lý

Gốc
Gần đây, những hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng cùng các vụ việc đen do doanh nghiệp mua bán thực phẩm kém an toàn vệ sinh, hàng gian, hàng giả và kinh doanh gian dối liên tục bị đưa ra ánh sáng

Tin nóng

Tin mới