Chiều 15.11, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN VN tổ chức hội thảo về công tác bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên trong lĩnh vực lao động và việc làm.

Các đại biểu đề nghị cần trang bị kiến thức cho người lao động; tăng cường hoạt động can thiệp, tư vấn và hỗ trợ pháp lý; thông qua các cơ quan ngôn luận… giúp thanh niên nhận biết và tự bảo vệ quyền và lợi ích trong môi trường lao động. Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long cho biết trên cơ sở các ý tưởng đề xuất tại hội thảo, T.Ư Hội sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi, nghiên cứu xây dựng và ban hành hệ thống giải pháp cụ thể, định hướng và chỉ dẫn cho thanh niên, tăng cường vai trò tổ chức Hội các cấp tham gia bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên trong lĩnh vực lao động và việc làm.

Phan Hậu