TTO - Việc vi phạm bản quyền tác giả mỹ thuật ở VN luôn là vấn đề bức xúc. Hiện tượng sao chép tranh để lấy tên tuổi, kinh doanh diễn ra khá rầm rộ, công khai; nhiều tạp chí, sách báo sử dụng tranh mà không xin phép và không trả nhuận bút cho tác giả… nhưng chưa có cơ quan nào đứng ra phân xử cho các tác giả. Chưa kể chuyện kiện cáo còn rất vòng vo, phức tạp.