Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bảo vệ và củng cố hệ thống y tế toàn cầu

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
Gốc

Lực lượng lao động chăm sóc sức khỏe được coi là mạch máu của hệ thống chăm sóc sức khỏe của mỗi quốc gia. Đại dịch càng giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về vị trí và vai trò quan trọng của những người làm trong lĩnh vực này. Bởi vậy mỗi quốc lại có những chính sách ưu tiên nhằm bảo vệ và giữ chân những con người tận tâm và nhiệt huyết cứu người này.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/bao-ve-va-cung-co-he-thong-y-te-toan-cau-45759.htm