Về hoạt động kinh doanh công ty mẹ, BVH dự kiến đạt 1.533 tỷ đồng doanh thu, tăng tưởng 9,5%, lợi nhuận sau thuế là 1.025 tỷ đồng, tăng 0,4%.

Bao Viet len ke hoach loi nhuan truoc thue 1.195 ty dong nam 2017 - Anh 1

Ngày 26/5 tới, Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Theo tài liệu gửi cổ đông trước thềm đại hội, năm 2017, BVH dự kiến đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 28.876 tỷ đồng, tăng trưởng 12,5% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.195 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ 2,6%.

Về hoạt động kinh doanh công ty mẹ, BVH dự kiến đạt 1.533 tỷ đồng doanh thu, tăng tưởng 9,5%, lợi nhuận sau thuế là 1.025 tỷ đồng, tăng 0,4%.

Ngoài ra, HĐQT cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2017. Đồng thời, báo cáo tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Được biết, kế hoạch này đã được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua, tuy nhiên hiện vẫn chưa thể thực hiện do cần bổ sung, hoàn thiện phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

HĐQT cũng sẽ trình cổ đông về kế hoạch thay đổi trụ sở chính Tập đoàn. Theo đó, Tập đoàn Bảo Việt sẽ thuê văn phòng làm việc tại tòa nhà Capital Building 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lý do chuyển địa điểm do tòa nhà nằm trong khu vực có nhiều định chế tài chính đóng trụ sở, thuận lợi cho đi lại, giao dịch và phát triển kinh doanh. Trước đó, từ năm 2007, trụ sở của Bảo Việt được đặt tại số 8 Lý Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hà Nội.

Được biết, kết thúc quý I/2017, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tăng trưởng 27,5% so với cùng kỳ, đạt 7.071 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 383 tỷ đồng.

Tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 4.684 tỷ đồng, tăng trưởng 32,4%; tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 2.125 tỷ đồng, tăng 18,4%; tổng doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ đạt 24 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục là hoạt động đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu (79%), đạt 5.584 tỷ đồng, kế đến là hoạt động tài chính với tỷ trọng 19,5%, đóng góp 1.379 tỷ đồng vào tổng doanh thu hợp nhất quý I.

Tổng tài sản hợp nhất của tập đoàn tại ngày 31/3/2017 đạt 75.095 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,9% so với đầu năm.

Về kết quả kinh doanh công ty mẹ, tổng doanh thu quý đầu năm đạt 360 tỷ đồng, tăng trưởng 12,3% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 26,3% kế hoạch năm.

Trần Thúy