Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bảo Việt thu lãi hơn 312 tỷ đồng

Báo VnEconomy
Gốc

Tập đoàn Bảo Việt thông báo đạt 312,424 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2008...

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/6/20080730082936468/tai-chinh/bao-viet-thu-lai-hon-312-ty-dong.htm