ND - Cơn bão số 4 đã qua hơn một tháng, nhờ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự cố gắng của người dân, đời sống của nhân dân huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống của nhân dân.