Bắp chuyển gien được nông dân ưa chuộng

Gốc
(NLĐ) - 95% hộ nông dân đánh giá “bắp kháng sâu” (bắp chuyển gien) có ưu điểm vượt trội so với các giống bắp hiện có; 100% hộ được phỏng vấn cho rằng hiệu quả kinh tế và năng suất của giống này cao hơn so với các giống bắp hiện trồng.

Tin nóng

Tin mới