Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Barack Obama phát hành sách mới

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Ngày công bố cuốn sách (9/9) do TNS Obama chọn ngẫu nhiên. Nhưng việc phát hành cuốn sách có mục đích tận dụng một vũ khí thông tin khi chiến dịch tranh cử tổng thống đã thực sự bắt đầu.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=85212