Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bắt 7 kẻ chặt 30m3 gỗ keo

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Các đối tượng đã vào rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham, tại tiểu khu 213 (Quảng Ngãi) chặt 30m3 gỗ keo chở đi tiêu thụ.