Đó là nhận định của ông Bakhodir Burkhanov, Phó GĐ Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, trong hội thảo quốc tế “Đổi mới tổ chức các Cơ quan điều tra hình sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân theo tinh thần cải cách tư pháp” tổ chức ở Đà Nẵng từ ngày 5-6/8.