Tôi là một phụ nữ đã có một con và đã từng là giáo viên mầm non nên tôi hiểu là đang có một sự bất hợp lý trong việc nuôi dạy các cháu nhỏ. Các trường mầm non công lập chẳng bao giờ nhận các cháu từ 18 tháng tuổi trở xuống mà mẹ của các cháu đã phải đi làm sau 4 tháng nghỉ sinh.