Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bắt cặp vợ chồng tiêu thụ tiền giả liên tỉnh

Vợ chồng Hoan - Tuấn khai nhận đã 2 lần mua tiền giả với số lượng 39,4 triệu đồng rồi đem đến các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi tiêu thụ.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/4/89109.cand