Bắt chước

Gốc
Người châu Âu xưa nay vẫn tự hào về nền văn minh cổ truyền và lối sống cao thượng không pha tạp. Vậy mà trong xu hướng toàn cầu hóa, tình hình đã thay đổi và ảnh hưởng văn hóa Mỹ đã tràn vào lục địa cũ

Tin nóng

Tin mới