(Zing) - Vì có nợ nần từ trước, Tuấn bắt Bằng về rồi gọi điện cho gia đình mang 157 triệu đồng đến chuộc.