Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bắt đầu cuộc đua du lịch không gian

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Nếu ngành công nghiệp này du lịch không gian thì mỗi năm sẽ mang lợi nhuận ít nhất 700 triệu USD. Trước món lợi nhuận khổng lồ này, giữa các công ty kinh doanh ngành vũ trụ đã hình thành một cuộc chạy đua.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/9/75464.cand