Bắt đầu tẩy độc thủy ngân khu vực nhà kho Cty Rạng Đông

Gốc
Từ sáng 12-9, các lực lượng của Binh chủng hóa học và các đơn vị liên quan bắt đầu công tác tẩy độc nhà kho của Cty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Từ sáng 12-9, các lực lượng của Binh chủng hóa học và các đơn vị liên quan bắt đầu công tác tẩy độc nhà kho của Cty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Theo đó, đoàn xe chuyên dụng của các đơn vị quân đội đã vào trong khuôn viên của Cty Rạng Đông từ 8 giờ để bắt đầu công tác tiêu tẩy. Phương án tẩy độc trong và ngoài khu vực cháy của Cty và thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý các vật chất đã được Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT Hà Nội), Bộ Tư lệnh Hóa học, Viện Hóa học môi trường quân sự và Cty Urenco 10 xây dựng thống nhất. Theo đó, Binh chủng Hóa học sẽ phun ổn định toàn bộ bề mặt xung quanh công ty, để khí độc không phát tán ra ngoài môi trường xung quanh khi thu gom rác thải. Sau đó, Cty CP Môi trường đô thị và công nghiệp 10 sẽ huy động phương tiện, nhân lực tiến hành thu gom, tháo dỡ để vận chuyển. Sau khi thu gom rác thải, Bộ Tư lệnh Hóa học tiếp tục khử độc mặt nền của Cty. Toàn bộ kinh phí này do Cty Rạng Đông chi trả. Ngoài ra, Cty cũng đã tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ công nhân viên. Về kế hoạch di dời nhà máy, lãnh đạo Cty Rạng Đông thông tin, đã có kế hoạch di dời sang Quế Võ, Bắc Ninh.

Kết quả thông báo quan trắc của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho thấy, lượng thủy ngân đã phát tán ra ngoài môi trường do sự cố cháy nổ tại nhà kho Cty Rạng Đông là 15,1 kg đến 27,2 kg, trong đó 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy có sử dụng thủy ngân lỏng có độc tính cao hơn viên Amalgam.

T.N