Bắt đầu “Tuần hành động” ở Mỹ

Gốc
Hai ngày sau những cuộc biểu tình tuần hành lớn phản đối chiến tranh I-rắc, đòi rút ngay quân Mỹ về nước…của hàng ngàn người Mỹ trước Lầu Năm góc và Nhà Trắng, hôm nay (17-9), những người biểu tình lại bắt đầu “Tuần hành động”...

Tin nóng

Tin mới