TTO - Sáng nay 30-3, Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần 5-2009 do Thành đoàn TP.HCM phối hợp với ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đã chính thức bắt đầu với phần thi cá nhân.