Tuy nhu cầu mua nhà đất tăng cao nhưng chắc chắn có hơn 60% số trường hợp mua đầu tư kinh doanh...