Bất động sản dẫn đầu về số doanh nghiệp thành lập mới

Gốc
Trong 2 tháng đầu năm 2016, lĩnh vực kinh doanh bất động sản dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới với 350 doanh nghiệp đăng ký, tăng 89,2% so với cùng kỳ.

Bất động sản dẫn đầu về số doanh nghiệp thành lập mới - Ảnh 1

Theo số liệu vừa được Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, trong 2 tháng đầu năm 2016, một số ngành, lĩnh vực hoạt động có sự gia tăng về doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ như: Kinh doanh bất động sản đăng ký 350 doanh nghiệp tăng 89,2%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 62 doanh nghiệp tăng 47,6%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga đăng ký 105 doanh nghiệp tăng 19,3%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 309 doanh nghiệpcũng tăng 19,3%;...

Tuy nhiên, dù có số lượng doanh nghiệp thành lập mới dẫn đầu nhưng lĩnh vực kinh doanh bất động sản cũng gia tăng số lượng doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động hoặc chờ giải thể. Cụ thể trong 2 tháng đầu năm 2016 số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động của lĩnh vực này tăng 66,7% so với cùng kỳ, đứng thứ 2 sau ngành nghệ thuật vui chơi, giải trí.

Tính chung cả nước, trong 02 tháng đầu năm 2016 có thêm 13.904 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 113.039 tỷ đồng, tăng 1% về số doanh nghiệp và tăng 45,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 02 tháng đầu năm 2016 đạt 8,1 tỷ đồng, tăng 44,4% so với cùng kỳ.

Nguyễn Văn

Tin nóng

Tin mới