Gần đây, một số công ty trong nước đang xúc tiến đầu tư vào thị trường bất động sản tại Mỹ, trong đó có công ty nhắm đến các khách hàng là người...