Bất động sản công nghiệp 2020-2025: Cơ hội vàng cho các nhà đầu tư

Bất động sản công nghiệp 2020-2025: Cơ hội vàng cho các nhà đầu tư

Trong khi nhiều phân khúc khác của thị trường đang có sự trầm lắng nhất định thì bất động sản công nghiệp...

12 liên quan

Bất động sản công nghiệp đang hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

Bất động sản công nghiệp đang hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

Theo nhận định của các chuyên gia, bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài...

12 liên quan

Bất động sản công nghiệp Việt Nam 2020: Thời cơ vàng trong vận hội mới

Sự kiện thường niên về bất động sản công nghiệp quy mô toàn quốc - Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt...

12 liên quan

Thêm cơ hội mới để phát triển thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam

Các chuyên gia đầu ngành về kinh tế và BĐS nhận định phân khúc BĐS công nghiệp giai đoạn 2020 -2025 sẽ là...

12 liên quan

Thời cơ cho bất động sản công nghiệp bứt phá

Lao động giá rẻ, nguồn cung đất công nghiệp dồi dào, chi phí xây dựng nhà xưởng, ưu đãi đầu tư về thuế… hấp...

12 liên quan

Các động lực phát triển bất động sản công nghiệp

Những cải thiện hạ tầng, môi trường đầu tư, sự chuyển dịch sản xuất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công nghiệp...

12 liên quan