Đà Nẵng: Yêu cầu các doanh nghiệp bất động sản tuân thủ quy định về giao dịch

Đà Nẵng: Yêu cầu các doanh nghiệp bất động sản tuân thủ quy định về giao dịch

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi cơ quan chức năng liên quan, các chủ đầu tư dự án và các công ty...

13 liên quan

Đà Nẵng chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản

Đà Nẵng chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản

Các chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy...

13 liên quan

Đà Nẵng yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ các quy định về kinh doanh bất động sản

Đà Nẵng yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ các quy định về kinh doanh bất động sản

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các chủ đầu tư, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản yêu cầu...

13 liên quan

Đà Nẵng rà soát việc người nước ngoài được cấp quyền sở hữu nhà ở

Đà Nẵng rà soát việc người nước ngoài được cấp quyền sở hữu nhà ở

Sở Xây dựng đề nghị rà soát, xử lý đối với các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở cho tổ chức,...

13 liên quan

Đà Nẵng: Yêu cầu các đơn vị tuân thủ quy định về kinh doanh bất động sản

Đà Nẵng: Yêu cầu các đơn vị tuân thủ quy định về kinh doanh bất động sản

Ngày 8/4, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, đã có thông báo gửi các sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận...

13 liên quan

Siết chặt kinh doanh bất động sản, Đà Nẵng cảnh báo doanh nghiệp

Siết chặt kinh doanh bất động sản, Đà Nẵng cảnh báo doanh nghiệp

Chủ đầu tư các dự án, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để xảy ra sai...

13 liên quan

Đà Nẵng: Xử lý các trường hợp cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở trái quy định cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Đà Nẵng: Xử lý các trường hợp cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở trái quy định cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị Sở TN-MT, Văn phòng Đăng ký đất đai TP, UBND các quận, huyện phối hợp rà soát,...

13 liên quan