Chính phủ Mỹ nói chung và CIA nói riêng phải chịu thất bại nặng nề trong chiến tranh Việt Nam. Một trong những nguyên nhân là sự lục đục trong chính nội bộ của tổ chức này.