Bắt giam Phan Thị Yến

Trong những lần kiểm tra trước, chính quyền địa phương đã không tích cực hợp tác với cơ quan chức năng

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/248631.asp