Nếu chuyện vợ chồng mãi chỉ là "viết văn theo mẫu" thì chẳng có gì đáng nói. Thế nhưng khi người trong cuộc muốn làm thay đổi chuyện giường chiếu theo hướng quái đản và bệnh hoạn thì đó là biểu hiện đầu tiên của hành vi lệch lạc tình dục.