Ngày 11/4, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức giới thiệu hệ thống rạp chiếu phim, trường quay kỹ xảo mới và tọa đàm về những cơ hội hợp tác sản xuất Phim tài liệu - Khoa học và các loại hình truyền thông khác với tiêu đề: "DSF, đồng hành cùng cuộc sống".