Bất ngờ lớn từ tác giả trẻ tuổi

Gốc
Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền, chào mừng ĐH CĐ các cấp tiên tới ĐH X CĐVN do Tổng LĐLĐVN phát động, diễn ra trong 8 tháng. Đây là khoảng thời gian không dài, nhưng đã có tới 1.068 tác phẩm tham gia dự thi được gửi về CĐ các cấp. Điều này minh chứng cho sức hấp dẫn của cuộc thi.

Tin nóng

Tin mới