Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bát nháo sách chứng khoán

Các cuốn sách về chứng khoán có chất lượng được dịch ở Việt Nam là rất hiếm. Hầu hết người dịch sử dụng các cuốn sách miễn phí trên mạng, mà “của rẻ là của ôi” nên những cuốn này thường chất lượng chuyên môn không cao.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2007/11/78724.cand