Bất nhất, bất thường

Gốc
Ít nhất một lần trong năm 2008 này, công ty Hào Dương bị sở Tài nguyên môi trường xử phạt 14 triệu đồng và hai lần bị cơ quan chức năng đề nghị khởi tố hình sự. Thế nhưng, đến nay Hào Dương vẫn bình chân như vại và ung dung xả thải ra sông. Tại đâu?

Tin nóng

Tin mới