(CafeF) - Trong buổi họp về các vấn đề kinh tế toàn cầu của nhóm G7 tại Washington, Mỹ đã đưa ra nhiều dự đoán và giải pháp cho những vấn đề hiện nay.> Kinh tế Mỹ : khó khăn và giải pháp/ Triển vọng và động lực chính của kinh tế Mỹ năm 2008