Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bất thường bản đồ và thay đổi trái với quyết định của Thủ tướng

Quyết định 252/QĐ-TTg của Thủ tướng năm 2001 là cho Công ty TNHH thương mại - xây dựng Hoàn Cầu thuê đất để đầu tư xây dựng Khu du lịch và giải trí Sông Lô tại xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (diện tích hơn 170 hét-ta, thời hạn 50 năm), thế nhưng sau này UBND tỉnh Khánh Hòa lại giao đất cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang, rồi đến nay hơn 20 năm để rất nhiều khu đất hoang hóa vô cùng lãng phí. Trong vụ việc này, người dân còn phản ánh xung quanh những bất thường về tờ bản đồ thu hồi đất, cũng như tỉnh Khánh Hòa thay đổi Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ…

Vi phạm quy hoạch sử dụng đất

Ngày 11-7, Chuyên đề Công an TPHCM đã phản ánh về "Dự án Khu lịch và giải trí Sông Lô - Khánh Hòa". Theo đó, suốt hơn 20 năm qua dự án này đã để quá nhiều khu đất hoang hóa, lãng phí rất lớn mà nguyên nhân xung quanh 7 tờ bản đồ có dấu hiệu bất thường, đó là 7 tờ bản đồ trích đo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồi năm 2001.

Việc thành lập 7 bản đồ trích đo trình Thủ tướng, được Thanh tra Chính Phủ nhận định là từ việc chuyển đổi từ bộ 7 bản đồ trích đo 42-48/2000/BĐTĐ mà không thực hiện đo vẽ lại. Nhưng khi so sánh nội dung 2 bộ bản đồ thấy có sự khác biệt. Cụ thể, Bản đồ trích đo số 24/2001/BĐ.ĐC có 123 thửa, trong khi đó bản đồ 42/2000/BĐ.TĐ có 90 thửa; còn Bản đồ 27/2001/BĐ.ĐC có 136 thửa trong khi bản đồ 45/2000/BĐ.ĐC có 127 thửa...

Chưa hết, theo phản ánh của người dân, việc Công ty Công ích Địa Chính (là công ty thực hiện việc đo đạc 7 bản đồ trích đo trình Thủ tướng) không có giấy phép đo đạc bản đồ nên không có chức năng đo vẽ bản đồ. Theo quy định pháp luật, các tổ chức đơn vị hoạt động mà không có giấy phép hành nghề đo đạc bản đồ được cấp theo quy chế này là vi phạm pháp luật. Ngoài ra, các tờ bản đồ này đều không có xác nhận của UBND xã Phước Đồng xác nhận đo vẽ đúng hiện trạng như quy định, là không có giá trị pháp lý.

Thủ tướng Quyết định cho thuê đất "Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô”, nhưng tỉnh Khánh Hòa cấp GCNQSDĐ cho Khu du lịch và giải trí Nha Trang

Thủ tướng Quyết định cho thuê đất "Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô”, nhưng tỉnh Khánh Hòa cấp GCNQSDĐ cho Khu du lịch và giải trí Nha Trang

Giấy chứng nhận ghi "Thửa đất số 00, Tờ bản đồ số 00"

Giấy chứng nhận ghi "Thửa đất số 00, Tờ bản đồ số 00"

Ông Nguyễn Văn Bình (hộ dân khiếu nại) cho rằng: "7 tờ bản đồ trích đo trình Thủ tướng được thành lập từ việc chuyển đổi từ bộ 7 bản đồ 42-48, việc chuyển đổi sau ngày 22-9-2020 thì theo quy định trên phải áp dụng hệ tọa độ VN-2000. Hơn nữa, tại Khoản 2, mục II Thông tư số 973/2001/TT-TCC quy định, công trình đang triển khai dở dang thì tiếp tục thực hiện trong Hệ HN-72, đồng thời phải bổ sung ngay phương án chuyển thành quả cuối cùng sang Hệ VN-2000. Như vậy, 7 bản đồ trình Thủ tướng nếu đang đo vẽ dở dang hệ HN-72 vào thời điểm Quyết định 83/QĐ-TTg có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện và khi hoàn thành sản phẩm phải chuyển ngay sang hệ VN-2000 mới đúng quy định. 7 bản đồ trích đo trình Thủ tướng còn là việc vi phạm quy hoạch kế hoạch sử dụng đất".

Theo người dân phản ánh, dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong việc thành lập 7 bản đồ trích đo trình Thủ tướng còn là việc vi phạm quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, đó là Quyết định số 2330/QĐ-UB phê duyệt sử dụng đất xã Phước Đồng giai đoạn 1996 - 2010 do Phân viện quy hoạch và thiết kế Miền Trung thực hiện với quy mô diện tích quy hoạch là 104 héc-ta và QĐ 487/QĐ-UB của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch TP.Nha Trang đến 2020 theo thỏa thuận của Bộ Xây dựng thì giữ nguyên vùng Sông Lô là khu du lịch, không điều chỉnh tăng diện tích.

Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô được UBND tỉnh Khánh Hòa thông qua và lập bản đồ trích đo trình Thủ tướng Chính phủ với diện tích 180 héc-ta tại xã Phước Đồng là vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Lập bản đồ nhưng không sử dụng

UBND tỉnh Khánh Hòa đưa ra lý do: "Vì bản đồ địa chính xã Phước Đồng đo đạc lập năm 1996, đến năm 2001 (thời điểm lập hồ sơ xin thuê đất Khu du lịch Sông Lô) là 5 năm, nên về hình thể, diện tích và loại đất đã bị biến động trên 75% nên không thể sử dụng để phục vụ cho việc thu hồi và cho thuê đất, giải tỏa, đền bù. Vì vậy, phải lập bản đồ địa chính khu đất (trích đo) Khu du lịch giải trí Sông Lô đúng với hiện trạng tại thời điểm năm 2001...

Như vậy, UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định việc đo vẽ thực hiện thành lập các bản đồ trích đo là cần thiết để phục vụ cho việc thu hồi và cho thuê đất, giải tỏa, đền bù. Nhưng sau khi được Thủ tướng phê duyệt chủ trương cho thuê đất từ năm 2001, về sau này UBND tỉnh Khánh Hòa đã không dùng 7 bản đồ đã trình Thủ tướng. Đó là việc cắm mốc, theo Khoản 1 Điều 2 của Quyết định 252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2001 nêu: "Căn cứ điều 1 của Quyết định này, UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm: 1. Xác định cụ thể mốc giới trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước...".

Rất nhiều khu đất của dự án suốt hơn 20 năm qua để hoang hóa

Rất nhiều khu đất của dự án suốt hơn 20 năm qua để hoang hóa

Thế nhưng theo phản ánh của người dân, vì 7 tờ bản đồ trình Thủ tướng không có tọa độ các cột mốc, không thể hiện hệ tọa độ nên tỉnh Khánh Hòa không thể dùng 7 tờ bản đồ trích đo để thực hiện việc cắm mốc. Thay vào đó, tỉnh Khánh Hòa lại dùng bản đồ cắm mốc là bản đồ ranh giới sử dụng đất tỉ lệ 1/5000 do Sở Địa chính xác nhận ngày 17-1-2002.

Điều kỳ lạ là bản đồ cắm mốc ra đời sau ngày cắm mốc bàn giao đất đến 8 tháng, đó là UBND tỉnh Khánh Hòa tiến hành giao đất và cắm mốc ngày 9-4-2001, nhưng biên bản cắm mốc lại có nội dung là theo bản đồ ranh giới sử dụng đất tỉ lệ 1/5000 do Sở Địa chính xác nhận ngày 17-01-2002. Như vậy là không phải dùng 7 bản đồ trích đo nêu tại Quyết định 252/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, thế nhưng bản đồ cắm mốc của tỉnh Khánh Hòa lại có tên Khu du lịch và giải trí Nha Trang. UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang, trong khi đó Chính phủ phê duyệt là cho Công ty TNHH thương mại - xây dựng Hoàn Cầu thuê đất. Chưa hết, không biết vì lẽ gì, mà trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà UBND tỉnh Khánh Hòa cấp cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang lại thể hiện tờ bản đồ 00, thửa đất 00 (!?).

Trái với phê duyệt

Người dân cho rằng do việc lập bản đồ mà không đo vẽ dẫn đến hiện nay Sở TN&MT và UBND tỉnh Khánh Hòa không thể xác định thửa đất (tờ bản đồ 00, thửa đất 00), đây chính là nguyên nhân UBND tỉnh Khánh Hòa và Hội đồng giải phóng mặt bằng cũng không dùng bản đồ trích đo trình Thủ tướng để thực hiện việc thu hồi đất của các hộ dân mà Công ty TNHH Hoàn Cầu lại ký hợp đồng với Phòng Địa chính TP.Nha Trang lập 11 tờ bản đồ tỷ lệ 1/1000 để tiến hành đền bù giải tỏa (bà Nguyễn Thị Quỳnh Phương, nguyên Phó phòng Địa chính TP.Nha Trang, năm 2011 đã bị tòa án tuyên phạt 12 tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng). Tòa án cũng từng tuyên 11 bản đồ tỉ lệ 1/1000 dùng kiểm đếm, thu hồi đất của các hộ dân không có giá trị pháp lý, vì Phòng Địa chính TP.Nha Trang không có chức năng đo vẽ bản đồ.

Thêm vấn đề rất "bất thường" xảy ra tại vụ Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, tỉnh Khánh Hòa mà Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt từ hồi năm 2001, UBND tỉnh Khánh Hòa lại ban hành Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 9-7-2007, với nội dung là điều chỉnh Quyết định của Thủ tướng, kèm theo tờ bản đồ ranh giới sử dụng đất tỉ lệ 1/5000 mang tên "Khu du lịch và giải trí Nha Trang" do Sở TN&MT xác lập ngày 22-01-2007.

Kỳ lạ là bản đồ này không có số hiệu. Theo người dân khiếu nại, việc điều chỉnh Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là vi phạm điều 31 Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-07-1999 của Chính phủ. Bởi theo Điều 31 về "Thay đổi nội dung dự án đầu tư”, dự án đầu tư đã được quyết định đầu tư chỉ được thay đổi nội dung dự án trong các trường hợp đặc biệt. Khi cần thay đổi nội dung, chủ đầu tư phải giải trình rõ lý do, nội dung dự định thay đổi để trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Sau khi được người có thẩm quyền cho phép thay đổi nội dung dự án bằng văn bản thì dự án mới được tổ chức thẩm định lại và trình duyệt lại theo đúng quy định. Không được thay đổi quy mô đầu tư khi dự án chưa đưa vào khai thác sử dụng. Chưa hết, theo khoản 4 Điều 18, Luật Đất đai quy định, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai nào thì có quyền cho phép bổ sung điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đó. Như vậy, Quyết định 1201/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái hoàn toàn Quyết định 252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô năm 2001.

Văn Toàn