Bắt tội phạm ma túy: Ý, Mỹ và khu vực Mỹ Latin cùng hợp tác

Hanoinet - Theo thông báo của cảnh sát Ý, tập đoàn ma túy "Vùng Vịnh" nắm trong tay một hệ thống phân phối quy mô đến các nước và có thể quy tụ khoảng 1.400 thành viên trên khắp thế giới.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=95903