Lebanon, Brazil, Bosnia & Herzegovina, Gabon và Nigeria đã trở thành 5 thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2010-2011.

Ngày 15/10, Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 64 đã bỏ phiếu kín bầu 5 thành viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2010-2011. 5 thành viên mới là Lebanon (được 180 phiếu bầu), Brazil (182 phiếu), Bosnia and Herzegovina (183 phiếu), Gabon (184 phiếu) và Nigeria (186 phiếu) thay thế các thành viên hết nhiệm kỳ vào ngày 31/12/2009 là Việt Nam, Costa Rica, Croatia, Libya và Burkina Faso. Các nước được bầu đều là ứng cử viên duy nhất cho khu vực đại diện của mình và đây là lần đầu tiên kể từ năm 2004, các nước ứng cử vào ghế thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an không có đối thủ cạnh tranh. Để được bầu vào Hội đồng Bảo an, nước ứng cử phải dành được ít nhất 2/3 số phiếu của các nước thành viên Liên hợp quốc tham gia bỏ phiếu tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc. Trong số 5 thành viên mới được bầu của Hội đồng Bảo an, chỉ có Bosnia and Herzegovina lần đầu tiên tham gia Hội đồng Bảo an vì là nước mới tách ra từ Nam Tư cũ, các nước còn lại đều đã tham gia Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ít nhất từ một lần như Lebanon, Gabon (2 lần), Nigeria (3 lần) và Brazil (9 lần). Các thành viên không thường trực mới này sẽ bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 1/1/2010 sẽ đại diện cho các khu vực châu Á, Mỹ Latinh và caribbean, Đông Âu và châu Phi. Như vậy, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc từ 1/1/2010 sẽ có 5 thành viên không thường trực mới có nhiệm kỳ đến 31/12/2011. 5 thành viên không thường trực có nhiệm kỳ đến 31/12/2010 là Áo, Nhật Bản, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Uganda cùng 5 ủy viên thường trực có quyền phủ quyết là Mỹ, Anh, Pháp Nga và Trung Quốc./. (TTXVN/Vietnam+)