Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Gốc
Ngày 19.5, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 4 (bất thường) bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang - Ảnh 1

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh An Giang. Ảnh: T.S

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, ông Đỗ Tấn Kiết - Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên, Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên, Đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 - đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dịp này, HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã miễn nhiệm Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hồ Chánh Giám - Đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 vì lý do sức khỏe và bầu bổ sung Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang - Ảnh 2

Bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND. Ảnh: T.S

Theo đó, ông Huỳnh Hữu Đức - Đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, được bầu giữ chức vụ Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trà Sư

Tin nóng

Tin mới