Bầu cử tổng thống tại Ấn Độ

Ngày 18/7, cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống lần thứ 15 của Ấn Độ đã khởi động trong bối cảnh tổng thống đương nhiệm sẽ hết nhiệm kỳ 5 năm vào cuối tuần này. Theo hiến pháp Ấn Độ, một trong những vai trò quan trọng của tổng thống chính là dẫn dắt tiến trình thành lập chính phủ.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/bau-cu-tong-thong-tai-an-do-46199.htm