Bay lên Vinasat, vệ tinh viễn thông đầu tiên Việt Nam

XHTTOnline: Vinasat, vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam sẽ chính thức được phóng lên quỹ đạo. Không chỉ hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc quốc gia, rút ngắn khoảng cách số giữa nông thông với thành thị,

Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=112&subjectID=14213