BayFiles là cổng thông tin chia sẻ tập tin trực tuyến được phát triển đặc biệt dành cho việc tải lên và tải xuống các tập tin từ phía người sử dụng. Dịch vụ này hiện đang nổi lên như một lựa chọn cạnh tranh với các dịch vụ chia sẻ tập tin phổ biến khác như MegaShare, RapidShare và FilesTube. Sự khác biệt giữa BayFiles và các dịch vụ khác là nó đã được hợp pháp hóa, điều đó có nghĩa là bất kỳ nội dung vi phạm bản quyền bất hợp pháp sẽ không được lưu trữ trên trang web này.