BBC dự kiến tổ chức ĐHCĐ vào tháng 10

Gốc
(ĐTCK) CTCP Bibica (BBC) dự kiến tổ chức ĐHCĐ lần 2 từ ngày 14 - 18/10.

Vì chưa tổ chức ĐHCĐ nên hiện nay, kế hoạch kinh doanh năm 2013 của BBC vẫn đang tạm thời để ngỏ. Ông Trương Phú Chiến, Tổng giám đốc BBC cho biết, Công ty dự kiến lợi nhuận năm 2013 sẽ tăng 15% so với năm 2012 (năm 2012, BBC đạt 26 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế), trong đó riêng doanh số trong mùa Trung thu ước tính mang về 30% lợi nhuận so với kết quả 6 tháng cuối năm.

HĐQT BBC đã thống nhất thành lập Ban kiểm soát lâm thời với 3 người gồm: bà Nguyễn Thị Hương, đại diện cho cổ đông Lương Thị Thùy Liên; ông Vũ Cường, đại diện cho SSI; ông Hur Jin Kool, đại diện cho Lotte Confectionery.

Tin nóng

Tin mới