BC Indonesia đầu tư phát triển hệ thống CNTT

Gốc
ICTnews - Công ty dịch vụ Bưu chính nhà nước Indonesia (PT Pos Indonesia) đã dành 500 tỷ rupiah để phát triển hệ thống CNTT của công ty nhằm tăng cường chất lượng, hạ tầng cung cấp dịch vụ.

Ảnh: minh họa. Năm nay, PT Pos đặt mục tiêu đạt 3 nghìn tỷ rupiah doanh thu, trong khi đó năm ngoái là 2,4 nghìn tỷ. Doanh thu từ các dịch vụ thư, kho vận và tài chính dự tính đạt 170 tỷ rupiah và tăng so với năm ngoái là 84 tỷ. Năm 2008, công ty thua lỗ 71 tỷ nhưng bắt đầu có lời từ năm 2009. Doanh thu tăng là nhờ có các dịch vụ tài chính, kho vận và dịch vụ bất động sản. Trên toàn Indonesia, PT Pos vẫn kiểm soát 80% các dịch vụ chuyển tiền được gửi nhờ lao động di trú và 8% chuyển phát kho vận. Trong khi đó, lĩnh vực kinh doanh chuyển phát thư đóng góp 49% doanh thu.

Tin nóng

Tin mới