BCC: Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% vào quý IV/2016

Gốc
BCC dự kiến phát hành hơn 14,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

CTCP Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC - HNX) công bố Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.

Theo đó, BCC dự kiến phát hành hơn 14,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 theo tỷ lệ 15% (100 cổ phiếu cũ được nhận 15 cổ phiếu mới).

Thời gian thực hiện dự kiến vào quý IV/2016.

Được biết, BCC lãi sau thuế quý II/2016 hơn 98,4 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước, trong đó, phần lãi của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 99,57 tỷ đồng, giảm 21,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, BCC lãi sau thuế hơn 2.199,5 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 119,2 tỷ đồng, giảm 28,4% so với cùng kỳ.

Tin nóng

Tin mới