Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

BĐBP Quảng Trị: Tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật

Từ ngày 6 đến ngày 8/9, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 173-CT/ĐU ngày 3/7/2021 (gọi tắt là Chỉ thị 173) của Thường vụ Đảng ủy BĐBP; Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP ngày 6/8/2021 (gọi tắt là Kế hoạch 3088) của Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP tại Đồn Biên phòng Thuận, Hải đội 2 và Cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đến kiểm tra tại Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị. Ảnh: Viết Lam

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đến kiểm tra tại Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị. Ảnh: Viết Lam

Đại tá Trần Hải Bình, Phó Tham mưu trưởng BĐBP tham gia đoàn kiểm tra.

Tại cơ quan, đơn vị trực thuộc BĐBP Quảng Trị, đoàn kiểm tra đã quán triệt mục đích, phương pháp thực hiện công tác kiểm tra. Theo đó, công tác kiểm tra nhằm đánh giá kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088 của cơ quan, đơn vị; qua đó, phát hiện điển hình, cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng trong toàn lực lượng. Qua công tác kiểm tra, đoàn sẽ chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, đề xuất những giải pháp phù hợp để cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Qua 3 ngày kiểm tra, với tinh thần nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, thành viên đoàn theo chuyên ngành phụ trách đã kiểm tra các nội dung về công tác quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, công tác thi đua khen thưởng, phong trào thi đua quyết thắng của cơ quan, đơn vị; chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ chính trị, nội bộ, phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị; việc duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt; công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy, quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn…

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn cùng thành viên đoàn kiểm tra triển khai công tác chính trị tại Hải đội 2, BĐBP Quảng Trị. Ảnh: Viết Lam

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn cùng thành viên đoàn kiểm tra triển khai công tác chính trị tại Hải đội 2, BĐBP Quảng Trị. Ảnh: Viết Lam

Thành viên đoàn kiểm tra kiểm tra công tác bảo quản vũ khí trên tàu của Hải Đội 2, BĐBP Quảng Trị. Ảnh: Viết Lam

Thành viên đoàn kiểm tra kiểm tra công tác bảo quản vũ khí trên tàu của Hải Đội 2, BĐBP Quảng Trị. Ảnh: Viết Lam

Kết quả kiểm tra cho thấy, sau khi Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088 được ban hành, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện một cách toàn diện trên tất cả các mặt công tác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm và xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh. Qua đó, tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn và hiệu quả trên các mặt công tác đã có chuyển biến một cách rõ rệt. Nhiều đơn vị cơ sở có cách làm hay trong công tác giáo dục, chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn.

Tiêu biểu là các mô hình như: Mỗi ngày một câu hỏi nghiệp vụ quản lý cửa khẩu (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt); Cùng ăn, cùng sinh hoạt với chiến sĩ mới (Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động); Bản học tập, sinh hoạt (Đồn Biên phòng Hải An)...

Bên cạnh những kết quả đạt được, các cơ quan, đơn vị thuộc BĐBP Quảng Trị vẫn còn để xảy ra một số tồn tại, khuyết điểm trong quá trình triển khai Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn kết luận kiểm tra tại Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị. Ảnh: Viết Lam

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn kết luận kiểm tra tại Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị. Ảnh: Viết Lam

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn biểu dương những kết quả của BĐBP Quảng Trị trong việc triển khai Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn nhấn mạnh, việc triển khai Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088 bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực về xây dựng sự đoàn kết nội bộ, ý thức chấp hành kỷ luật của quân nhân.

Đồng chí Phó Chính ủy BĐBP yêu cầu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cơ sở tiếp tục tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, công tác kiểm tra giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, ngăn chặn các dấu hiệu tiêu cực, vi phạm kỷ luật, pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm và dứt điểm các vụ việc vi phạm theo đúng quy định. Đồng thời, tổ chức duy trì nghiêm nền nếp, chế độ học tập, sinh hoạt, huấn luyện theo kỷ luật Quân đội. Các đơn vị được kiểm tra có kế hoạch, giải pháp cụ thể, quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Viết Lam