Đảng ủy Bộ đội Biên phòng ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 791 của Quân ủy Trung ương

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 791 của Quân ủy Trung ương

Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông

Phát huy tinh thần chủ động, bảo đảm tiến độ chuẩn bị các hội nghị quan trọng

Phát huy tinh thần chủ động, bảo đảm tiến độ chuẩn bị các hội nghị quan trọng

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn dự Hội nghị công tác cán bộ tại BĐBP Hà Giang

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn dự Hội nghị công tác cán bộ tại BĐBP Hà Giang

Trung tướng Lê Đức Thái làm việc với các cơ quan khối Nội chính BĐBP

Trung tướng Lê Đức Thái làm việc với các cơ quan khối Nội chính BĐBP

Phát huy tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt cho các hội nghị quan trọng

Phát huy tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt cho các hội nghị quan trọng

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhận nhiệm vụ Chính ủy Bộ đội Biên phòng

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhận nhiệm vụ Chính ủy Bộ đội Biên phòng

Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ

Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ

Bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Chính ủy Bộ đội Biên phòng

Bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Chính ủy Bộ đội Biên phòng

Bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP

Bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng

Liên Chi hội nhà báo Biên phòng gặp mặt nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Liên Chi hội nhà báo Biên phòng gặp mặt nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam