24H.COM.VN - Tết cổ truyền sắp đến, ai nấy đều khẩn trương hoàn thành nốt phần việc cuối năm, tổng kết lại những việc đã làm để có thể vui trọn vẹn trong ba ngày tết. Nhưng tổng kết tại các bệnh viện lại phản ảnh một thực tế không vui...