(Zing) - Người cha nhẫn tâm hành hạ con gái mới được 6 tháng tuổi của mình trước khi bẻ gãy sống lưng cô bé.